Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gradska galerija Antuna Gojaka, Makarska koristeći ovu stranicu.