Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića Cres koristeći ovu stranicu.