Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski, Zabok koristeći ovu stranicu.