Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gradska knjižnica Marka Marulića koristeći ovu stranicu.