Gradski prijevoz putnika, Osijek

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

2 zahtjeva
GTFS za GPP Osijek
Zahtjev za Gradski prijevoz putnika, Osijek od strane Nedžad Beus. Komentirao Nedžad Beus dana .

Odbačeno / odbijeno

Tijelo javne vlasti je u PDF-u ostavilo podatak o mojoj adresi, koje je izvorno bilo u žalbi povjereniku 🤦 Dosadašnja komunikacija sa Povjerenikom za...
  Poštovana,   Zaprimili smo Vaš zahtjev, te Vas želim obavjestiti da je u tijeku izrada pročišćenog teksta našeg Pravilnika o unutarnjoj organi...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?