Gradsko stambeno gospodarstvo, Velika Gorica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani,   U privitku Vam dostavljamo odgovor na postavljeni upit vezano za pilot projekt kojega nam je ustupio povjerenica za informiranje iz G...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?