Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove and Kultura i umjetnost, također poznato kao GSKOS

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek koristeći ovu stranicu.