HEP ESCO

Tijelo javne vlasti više nije aktivno i unutarnja ustrojstvena jedinica

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću - za vođenje i financiranje projekata energetske učinkovitosti

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.