Tijela javne vlasti

Pronađeno 26 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Unutarnje ustrojstvo’

Dubrovački muzeji - Arheološki muzej 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Dubrovački muzeji - Etnografski muzej 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Dubrovački muzeji - Kulturno-povijesni muzej 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Dubrovački muzeji - Muzej suvremene povijesti 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Dubrovački muzeji - Pomorski muzej 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Gradski muzej Čazma Gradski muzej Čazma dio je Centra za kulturu Čazma
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Grad Zagreb, Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba Gradska skupština Grada Zagreba je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba i ne nalazi se na popisu tijela javne vlasti, objavljenog na službenim in...
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine: Zavičajni muzej i Zbirka suvremene likovne umjetnosti Katedra Čakavskog sabora za Grobnišćinu dio je Općine Čavle (link: http://www.grobnik-katedra.hr/index.php/katedra-csg-grad-grobnik/o-nama)
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Lučka kapetanija Dubrovnik Pripada pod nadležno ministarstvo, stoga vaše zahtjeve za pravo na pristup informacijama pošaljite na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Lučka kapetanija Ploče Ovo tijelo pripada pod nadležno ministarstvo. Zahtjeve za pravo na pristup informacijama slati na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Lučka kapetanija Pula Pripada pod nadležno ministarstvo, stoga vaše zahtjeve za pravo na pristup informacijama pošaljite na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Lučka kapetanija Rijeka Pripada pod nadležno ministarstvo, stoga vaše zahtjeve za pravo na pristup informacijama pošaljite na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Lučka kapetanija Senj Pripada pod nadležno ministarstvo, stoga vaše zahtjeve za pravo na pristup informacijama pošaljite na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Lučka kapetanija Šibenik Pripada pod nadležno ministarstvo, stoga vaše zahtjeve za pravo na pristup informacijama pošaljite na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Lučka kapetanija Split Pripada pod nadležno ministarstvo, stoga vaše zahtjeve za pravo na pristup informacijama pošaljite na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Lučka kapetanija Zadar Pripada pod nadležno ministarstvo, stoga vaše zahtjeve za pravo na pristup informacijama pošaljite na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Memorijalni muzej Spomen-područja Jasenovac Memorijalni muzej Spomen područja Jasenovac u nadležnosti je Javne ustanove Spomen područja Jasenovac
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Muzejska zbirka Bribir, Općina Vinodolska Muzejska zbirka je dio unutarnjeg ustrojstva Općine Vinodolska
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Narodni muzej Labin Narodni muzej Labin je dio Pučkog otvorenog učilišta Labin
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Opća županijska bolnica Požega, podružnica Gradska bolnica Pakrac Drugim imenom Bolnica Pakrac. 01.01.2014. pripajanje u OŽB Požega po odluci Vlade
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Policijska uprava primorsko goranska Tijela državne uprave
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Turistička zajednica Kvarner info - vrata Jadrana 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Turistička zajednica Kvarner info - Zračna luka Rijeka 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Zagreb Drugim imenom ULJPPNM.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Drugim imenom UZUVRH. Ovo tijelo javne vlasti pripada pod Vladu Republike Hrvatske, svi zahtjevi trebali bi biti upućeni na tijelo javne vlasti Vlada RH.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Zavičajni muzej Ogulin, POU Ogulin Zavičajni muzej je dio unutarnjeg ustrojstva Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?