HEP Proizvodnja

Tijelo javne vlasti više nije aktivno i unutarnja ustrojstvena jedinica

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću - za proizvodnju električne i toplinske energije

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.