Poštovani g. Petroviću, Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zaprimila je Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od HE...
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Zahtjev za požurnicom poslan Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb od strane Ivana Slavenski dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb Požurujem postupanje po mom zahtjevu od 16. siječnja 2018. Rok za vaš odgovor je istekao još 3...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?