Registar farmi Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.
S obzirom da je drugo tijelo javne vlasti odgovorilo na drugi zahtjev za istu temu, predlazem podnositeljici zahtjeva da odgovori ovom tijelu javne vla...
Zaprimio sam obavijest Povjerenika za informiranje o postupku veznao uz prvu predstavku od 11.8.2018: KLASA 008-03/18-01/175, URBROJ 401-01/08-18-5 o...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?