Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Gospodarstvo, također poznato kao HROTE

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana gđo Podgoršek, Sukladno Vašem traženju, a temeljem zaključaka s našeg zajedničkog sastanka, održanog 12. siječnja 2016. u sjedištu HROTE-a,...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?