Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ustanova za promicanje čistije proizvodnje

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.