Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Zagreb

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ustanova za promicanje čistije proizvodnje

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.