Hrvatski savez zadruga

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Udruge i organizacije civilnog društva, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.