Humkom, Hum na Sutli

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovoronošću za stambeno komunalne poslove i uređenje naselja i prostora

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Zahtjev za Humkom, Hum na Sutli od strane Zdenka Radoš. Komentirao Alumni Sonja dana .

Jako kasni

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?