Inovativni Zadar

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj

Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za poticanje i razvoj poduzetništva, informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Inovativni Zadar koristeći ovu stranicu.