Integrirani promet zagrebačkog područja, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Integrirani promet zagrebačkog područja, Zagreb koristeći ovu stranicu.