Istarska razvojna agencija, Pula

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj

Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Istarska razvojna agencija, Pula koristeći ovu stranicu.