Istarska razvojna agencija, Pula

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj

Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje.

1 zahtjeva
Financiranje medija
Zahtjev poslan Istarska razvojna agencija, Pula od strane Branimir Slijepčević dana .

Jako kasni

Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih sljedeće informacije: - popis medija i drugih pravnih osoba s kojima su tijekom...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?