IVKOM, Ivanec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo - za komunalne poslove

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor IVKOM, Ivanec prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana,   Evo odgovora na Vaš upit.   Prigovori (pisani) sukladno čl. 10. stavku 2. Zakona o zaštiti potrošača  mogu se podnositi na slijed...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?