Jadroplov, Split

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

1 zahtjeva
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Jadroplov, Split od strane Gong dana .

Jako kasni

Za: Jadroplov, Split Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalnim uslugama sklop...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?