Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Javna ustanova Aquatika - Slatkovodni akvarij Karlovac, Karlovac koristeći ovu stranicu.