Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Šibenik koristeći ovu stranicu.