Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara, Poreč koristeći ovu stranicu.