Komunalno društvo Čistoća, Rijeka

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao KD Čistoća

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana gospođo Radoš, temeljem Vašeg zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup informaciji, obavještavam Vas da su sve informacije o kontaktima z...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?