Kemauček, Bednja

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne poslove, trgovinu i usluge

1 zahtjeva
Popis zaposlenih
Zahtjev za požurnicom poslan Kemauček, Bednja od strane Marica dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Kemauček, Bednja Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?