Komunalac, Konjščina

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću.

1 zahtjeva
Obavijest o zaštiti potrošača Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) potrošač može podnijeti pisani prigovor   a)    Poštom...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?