Komunalni servis, Rovinj

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, Na vaše traženje dostavljamo podatke o kontaktima za podnošenje prigovora za sve organizacijske jedinice KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.: - poš...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?