Komunalno gospodarstvo Park, Donji Miholjac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, Dostavljamo tražene informacije: Adresa za podnošenje prigovora :KG Park d.o.o., Pavla Radića 99, 31540 Donji Miholjac Telefax za podnošen...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?