Komunalno Hvar

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Komunalno Hvar prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana, Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. ) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslu...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?