Komunalno poduzeće, Knin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, Vezano za dostavljenu nam e-poštu, navodimo da korisnik vodnih usluga, svoj prigovor sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, može podnijeti...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?