Komunalno trgovačko društvo Šodolovci, Ernestinovo

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, Nastavno na Vaš zahtjev za informacijama vezanim uz kontakte za podnošenje prigovora za sve organizacijske jedinice očitujemo se kako slij...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?