Kumrovec d.o.o. znanstveno-studijski centar, Kumrovec

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, Odgoj, obrazovanje, znanost i sport and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Dopisom broj 6/2022, od 23. ožujka 2022. godine, Centar se, u bitnom, očitovao Povjereniku za informiranje kako nakon odlaska prognanika Centar ne obavlja komercijalnu djelatnost i kako je Odlukom Vlade RH trebao biti prodan putem javnog natječaja. Nadalje, navodi se kako je Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja Centar u procesu likvidacije, a nekretnine Centra bitrebale postati vlasništvo Ministarstva obnove, graditeljstva i državne imovine. KLASA: 008-03/21-01/282, URBROJ: 401-01/07-22-05 od 28. ožujka 2022.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

2 zahtjeva
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev za Kumrovec d.o.o. znanstveno-studijski centar, Kumrovec od strane Gong. Komentirao Administrator Miroslav dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.

Dopisom broj 6/2022, od 23. ožujka 2022. godine, Centar se, u bitnom, očitovao Povjereniku za informiranje kako nakon odlaska prognanika Centar ne obav...
Dopisom broj 6/2022, od 23. ožujka 2022. godine, Centar se, u bitnom, očitovao Povjereniku za informiranje kako nakon odlaska prognanika Centar ne obav...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?