Labin Stan

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Financiranje medija
Odgovor Labin Stan prema Neel Rocco dana .

Uspješan.

Poštovani, odgovor i tražene podatke dostavili smo dana 31. 12. 2019. godine elektroničkom poštom gospođi Neel Rocco na adresu [e-mail adresa]. S poš...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?