Ljekarna Đakovo

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Zdravstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.