Tijela javne vlasti

Pronađeno 207 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Zdravstvo’

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb Drugim imenom HALMED.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat, Rovinj Drugim imenom Bolnica Rovinj.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Beli Manastir 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Čakovec 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Đakovo 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Donji Miholjac 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar, Nova Gradiška 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Dr. Ante Franulović, Vela Luka 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Drniš 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Dubrovnik 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Duga Resa 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Gospić 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Karlovac 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Knin 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Korčula 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Korenica 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Kutina 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Metković 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova RH 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Našice Drugim imenom DZNA.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Novalja 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Ogulin 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Osijek 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Otočac 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Ozalj 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Petrinja 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Ploče 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Senj 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Šibenik 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Sisak 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Slavonski Brod 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Slunj 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Valpovo 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Varaždinske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Vinkovci 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Vojnić 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Zadarske županije, Zadar 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Zagrebačke županije 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Zagreb - Centar 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Zagreb - Istok 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Zagreb - Zapad 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Dom zdravlja Županja, Županja 3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Gradska ljekarna Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Gradske ljekarne Sisak 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora dentalne medicine, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora fizioterapeuta, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora primalja, Zagreb Drugim imenom HKP.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska liječnička komora, Zagreb Drugim imenom HLK.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska ljekarnička komora, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb Drugim imenom HZJZ.
20 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za telemedicinu, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb Drugim imenom HZZZSR.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb Drugim imenom HZZO.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Imunološki zavod, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Istarske ljekarne, Pula Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Istarski domovi zdravlja, Pula 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Karlovačka ljekarna Karlovac 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb Drugim imenom KB Dubrava.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinička bolnica Merkur Drugim imenom KB Merkur.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinički bolnički centar Osijek Drugim imenom KBC Osijek.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinički bolnički centar Rijeka Drugim imenom KBC Rijeka.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Drugim imenom KBC Sestre milosrdnice.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Klinički bolnički centar Split Drugim imenom KBC Split.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Klinički bolnički centar Zagreb Drugim imenom KBC Zagreb.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinika za dječje bolesti Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinika za ortopediju Lovran 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Klinika za psihijatriju Vrapče 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Lječilište Bizovačke toplice, Bizovac 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Lječilište Topusko 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Lječilište Veli Lošinj 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Ljekarna Beli Manastir 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Ljekarna Blato 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarna Čakovec 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarna Đakovo 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Ljekarna Krapinsko-zagorske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarna Križevci 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarna Osijek 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Split 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarna Varaždinske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarne Diakonia 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarne Koprivnica 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarne srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije, Osijek 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ljekarne Zagrebačke županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ministarstvo zdravstva, Zagreb 21 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?