Poštovana Gđo.Skender, vezano za Vaš upit, Društvo Lošinj usluge nemaju sklopljene Ugovore o materijalnim uslugama sklopljenih sa medijima i agencijam...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?