Makarski komunalac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih poslova

1 zahtjeva
Poštovana gospoðo Radoš:     Slijedom Vašeg upita dostavljamo tražene informacije.   Podnošenje prigovora za sve naše organizacijske jedince se do...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?