Javna ustanova Makarska razvojna agencija, Makarska

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Regionalni razvoj, također poznato kao MARA

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Javna ustanova Makarska razvojna agencija, Makarska koristeći ovu stranicu.