Maruševečki komunalac d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i komunalne poslove, Maruševec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Maruševečki komunalac d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i komunalne poslove, Maruševec koristeći ovu stranicu.