Med eko servis, Pula

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao MED EKO

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - obavlja djelatnosti vezane za održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javnu rasvjetu te prijevoz putnika u javnom prometu u Općini Medulin

1 zahtjeva
Poštovana gospođo Radoš, temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo informacije o kontaktima za podnošenje prigovora: -poštanska adresa: Med eko servis d...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?