Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Muzej Grada Đurđevca, Đurđevac koristeći ovu stranicu.