Nacionalni centar za integrativnu medicinu, Orahovica

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, Zdravstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za savjetovanje

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.