Našički vodovod, Našice

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, sukladno čl. 10.st.2. Zakona o zaštiti potrošača omogućeno je podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?