Narodne novine, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Gospodarstvo, također poznato kao NN

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

4 zahtjeva
Zaprimljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba kao neosnovana. klasa UP/II-008-07/19-01/787 urbroj 401-01/06-19-2 6. prosin...
Poštovani, Nastavno na vaš Zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo podatke koje ste tražili, u excel tablici. Lp, Bojan Vinek Služ...
Poštovani, Nastavno na Vaš upit koji ste vjerojatno željeli podnijeti kao zahtjev za pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informa...
Baza podataka objavljenih obavijesti javne nabave
Odgovor Narodne novine, Zagreb prema GONG dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Poštovani, Zbog nepredviđenih tehničkih poteškoća u dohvatu traženih podataka, koji uključuje i usluge vanjskih partnera, nismo u mogućnosti poslati v...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?