Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 22. siječnja 2023.g. dostavljam sljedeće informacije: - mjesni odbori Bosiljevo, Grabr...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Bosiljevo prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, Na području općine Bosiljevo nema punionica za električne automobile, Općine Bosiljevo nije (su)financirala punionice električnih automobil...
Financiranje medija
Odgovor Općina Bosiljevo prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, Općina Bosiljevo tijekom 2016. i 2017. godine nema sklopljenih ugovora o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave službe...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?