Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Drenje od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Drenje Poštovana, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Poštovani, U privitku dostavljamo odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama. S poštovanjem. Valerija Filaković
Upit: Financiranje medija u 2020. i 2021. godini
Odgovor Općina Drenje prema maša Samardžija dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani,   U prilogu dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama.   S poštovanjem.
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Drenje prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, Na području Općine Drenje nema punionica za električne automobile, niti je Općina (su)financirala postavljanje istih. S poštovanjem. Služ...
Plaće zaposlenih u općini drenje
Odgovor Općina Drenje prema Alen Pek dana .

Uspješan.

Poštovani, U prilogu dostavljamo odgovor sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. S poštovanjem. Valerija Filaković
Financiranje medija
Odgovor Općina Drenje prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, Općina Drenje tijekom 2016. i 2017. godine nije sklopila niti jedan ugovor o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave služ...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?