Poštovani, u privitku Vam dostavljam dopis KLASA: 008-01/18-01/05, URBROJ: 2176/08-03/01-18-02 od 27. kolovoza 2018. godine u svezi Vašeg zahtjeva za...
Vodovod u općini Dvor
Općina Dvor je odgovorio podnositelju Miroslav Schlossberg dana .
Uspješan.
Poštovani,   u privitku Vam dostavljam dopis KLASA: 008-01/18-01/02, URBROJ: 2176/08-03/01-18-02 od 08. lipnja 2018. godine u svezi Vašeg zahtjeva z...
Financiranje medija
Općina Dvor je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Vezano za zahtjev za pristup informacijama od 21. listopada 2017. godine, dostavljamo Vam slijedeće informacije:   - U 2016. godini Općina Dvor je p...
Poštovani gospodine Tadis,   U vezi Vašeg zahtjeva od 17. svibnja 2016. godine, koji se temelji na Zakonu o pravu na pristup informacijama, dostavlj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?