Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Generalski Stol od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Goran Generalski Stol Poštovani, Nema problema i hvala na informaciji. Srdačno, Sara Maksimović
U vezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama, obavještavamo vas da na području Općine Generalski Stol od posljednjih izbora imamo devet mjesnih odbo...
    From: Općina Generalski Stol [mailto:[e-mail adresa]] Sent: Tuesday, April 27, 2021 9:03 AM To: [Općina Generalski Stol e-mail za zahtjeve]...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Generalski Stol prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

OPĆINA GENERALSKI STOL Obavještavamo vas da na području Općine Generalski Stol za sada nema punionica za električne automobile. S poštovanjem, Goran...
Financiranje medija
Odgovor Općina Generalski Stol prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

U vezi upita o troškovima oglašavanja u Večernjem listu u nastavku dajemo slijedeće podatke:   2016.godina: račun UFA 474 na iznos od 1.312,50 kn (o...
Poštovani u prilogu dostavljamo tražene podatke po vašem zahtjevu od 14.svibnja 2016.godine.   S poštovanjem, Goran Čale, osoba zadužena za informi...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?