Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Gvozd prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana, dostavljamo traženu inofrmaciju kako slijedi: Općina Gvozd nije (su)financirala punionice za električne automobile. S poštovanjem,    ...
Financiranje medija
Odgovor Općina Gvozd prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, vezano za Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, dostavljen e-mailom dana 21. listopada 2017. godine,  dajemo slje...
Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, dostavljamo tražene informacije kako slijedi: A) mjesečna primanja općinskog načelnika O...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?